14.Međunarodno bijenale umetnosti minijature u Gornjem Milanovcu

Kulturni centar Gornji Milanovac, organizator 14. Međunarodnog bijenala umetnosti minijature – najveće i najobuhvatnije izložbe malog formata u svetu, danas je u Beogradu u prostorijama Turističke organizacije Srbije organizovao konferenciju za medije na kojoj su, između ostalog saopštena i imena ovogodišnjih laureata.

Organizator je podsetio da će izložba (322 autora, 478 radova)svetskoj javnosti biti otvorena u Gornjem Milanovcu 21. aprila 2018. godine. Svečano otvaranje je u 13 sati u Velikoj sali Kulturnog centra (Dom kulture).Izložba/izložbe će trajati do 20. juna 2018. godine.

Međunarodno bijenale umetnosti minijature, najveća i najsveobuhvatnija manifestacija umetnosti malog formata, sigurnim koracima korača ka četvrtoj deceniji svog postojanja.Za Bijenale umetnosti minijature se može reći i da je veoma značajna informativna
manifestacija preko koje se može, na izvestan način, pratiti i razvoj svetske umetnosti u poslednjih 29 godina. Održavajući kvalitet i kredibilitet manifestacije, organizator izložbe Kulturni centar, svetskoj javnosti do sada je predstavio 10.963 umetnička dela koja potpisuje 7.171 autor iz oko četrdeset zemalja sveta.Dodeljeno je 13 Gran – prija i više prestižnih priznanja u rangu prve nagrade u svim oblastima likovnog i primenjenog stvaralaštva (13 manifestacija).Nagrađene i stručno odabrane radove Kulturni centar je pohranio je u Zbirku Bijenala, koja trenutno broji više od 1.300 ostvarenja ocenjenih kao dela visokog umetničkog i profesionalnog dometa. 14. Međunarodni bijenale umetnosti minijature.

Statistika učešća umetnika:
Na 14. Međunarodnom bijenalu umetnosti minijature učestvuju umetnici iz 27 zemalja (Australija, Austrija, BiH, Bugarska, Grčka, Danska, Izrael, Irska, Japan, Kanada, Kipar, Kostarika, Mađarska, Makedonija, Nemačka, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija,
Slovenija, Srbija, Ukrajina, Finska, Francuska, Holandija, Hrvatska, Čile). Za izložbenu selekciju odabrano je 478 radova koje potpisuje 322 autora.Prihvaćeni su samo originalni radovi, nastali u poslednje dve godine, ocenjeni kao dela visokog umetničkog i profesionalnog dometa. Prateći izložbeni program Prateća izložba 14. Međunarodnog bijenala umetnosti minijature je izložba vajarskih radova prof. Nikole Vukosavljevića, Od 1977. do 2011. godine predavao je crtanje i vajarstvo na Fakultetu umetnosti u Beogradu, a od juna 2004. do juna 2011. godine bio je i dekan Fakulteta umetnosti u Beogradu. Izložba će javnosti biti predstavljena u Galeriji hola ispred Velike sale Kulturnog centra.
Umetnički savet (Selekciona komisija) :
Božidar Plazinić, slikar, predsednik,
Sanja Filipović, slikar, zamenik predsednika i
Đorđe Stanojević, slikar
Međunarodni žiri:
Klaus Mertens, likovni kritičar, Nemačka, predsednik,
Branko Nikolov, slikar, Bugarska i
Đorđe Stanojević, slikar, Srbija.

Nagrade Bijenala su:
Gran pri i sedam ravnopravnih nagrada u rangu prve nagrade (u svim kategorijama). Nagrade su novčane.

Gran Pri Marko Vukša , Srbija Emancipovana forma – Osvajanje prostora,skulptura
Prva nagrada za slikarstvo: Stefan Živković, Srbija – Svetlost 1, Svetlost 2
Prva nagrada za grafiku: Aleksandar Leka Mladenović, Srbija – Iz katedrale 1, Iz katedrale 2
Prva nagrada za skulpturu: Radomir Knežević, Srbija Dijagonala, Razvlačenje
Prva nagrada za crtež: Sun Mandić, Srbija – Intervencija – tri kedrove strele
Prva nagrada za primenjenu umetnost: Jelena Blečić, Srbija -Bliskost
Prva nagrada za fotografiju: Đorđe Odanović, Srbija -Humano-floralna mimikrija 1, Humano-floralna mimikrija 2

Istorijat – podsetnik
Prva izložba organizovana decembra 1989. godine i trajala je do kraja januara 1990.
Nastala po uzoru na sličnu manifestaciju u Torontu (Kanada), a na inicijativu
milanovačkih umetnika Milana Miletića i Nebojše Savovića Nesa. Manifestaciju
pokrenulo Udruženje likovnih i primenjenih umetnika Gornjeg Milanovca, registrovano
1988. godine. Od 1994. godine Bijenale (Treći Bijenale) ima međunarodni karakter.
Oficijelni organizatori, tokom godina, bili su: Udruženje likovnih i primenjenih
umetnika Gornjeg Milanovca (Prvi bijenale), Udruženje likovnih i primenjenih umetnika
Gornjeg Milanovca, suorganizator ”Dečje novine” (Drugi bijenale), Udruženje likovnih i
primenjenih umetnika Gornjeg Milanovca, suorganizator Muzej rudničko takovskog kraja ‐
(Treći Bijenale), Muzej rudničkog takovskog kraja (Četvrti bij ‐ enale), a potom Kulturni
centar – Ustanova za kulturu, umetnost i vanškolsko obrazovanje iz Gornjeg Milanovca (od
Petog bijenala do danas)

Organizator Bijenala
Kulturni centar, Gornji Milanovac (Ustanova za kulturu, umetnost i vanškolsko obrazovanje).
Generalni pokrovitelji:
Opština Gornji Milanovac (kao oficijelni osnivač manifestacije). Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije (posredstvom institucije
konkursa za projekte).
Izlagačke kategorije / trajanje izložbe:
Slikarstvo, grafika, skulptura, crtež, primenjena umetnost, fotografija i intermedija.