“16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”

Međunarodna kampanja “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”, započeće 25.novembra kada je Međunarodni dan borbe nasilja nad ženama, a kraj kampanje određen je za 10.decembar Međunarodni dan ljudskih prava, kako bi se simbolično povezao probblem nasilja nad ženama sa ljudskim pravima i istaklo da je takav vid nasilja kršenje ljudskih prava.