17. Banoštorski dani groždja održavaju se od sutra do 8. septembra u Banoštoru

danigrozdja

17. Banoštorski dani groždja održavaju se od sutra do 8.septembra u Banoštoru.Ova tradicionalna manifestacija se održava prvog vikenda u septembru i traje tri dana. Manifestacija koja slavi grožđe, vino i vinogradare.