danigrozdja

17. Banoštorski dani groždja održavaju se od sutra do 8.septembra u Banoštoru.Ova tradicionalna manifestacija se održava prvog vikenda u septembru i traje tri dana. Manifestacija kojа slаvi grožđe, vino i vinogrаdаre.