200 miliona dinara za poljoprivredu

Grad Subotica će ove godine raspolagati sa preko 200 miliona dinara od izdavanja državnog poljoprivrednog zemljišta u zakup. Ova sredstva se troše namenski na poslove poljoprivrede, a u toku su pregovori sa Garancijskim fondom kako bi jedan deo tih sredstava bio usmeren i na kreditiranje poljoprivredne proizvodnje.