Vesti

Zaštita od požara

Uprava za vanredne situacije podseća građane da Zakon o zaštiti od požara zabranjuje spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje biljnih ostataka, kao i smeća na otvorenom prostoru. Takođe, podsećamo da je zabranjeno loženje otvorene vatre u […]