Vesti

Matica srpska obeležava 150.godina

Ove godine Matica srpska obeležava 150.godina od preseljenja iz Pešte u Novi Sad. Tim povodom najznačajnija i najdugotrajnija Srpska institucija organizovaće niz manifestacija kako bi na adekvatan način ovaj jubilej bio obeležen.

Vesti

Konkurs namenjen unapređenju položaju Roma

Konkurse namenjene unapređenju položaja Roma, obrazovanja romske dece, ali i konkurse namenjene ženskim romskim neprofitnim organizacijama, ukupne vrednosti 5 miliona dinara raspisani su od strane pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Vesti

Tri nova konkursa za zapošljavanje

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, raspisao je danas tri nova konkursa za zapošljavanje. Ovi konkursi namenjeni su lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine, poslodavcima za dodelu subvencija i konkurs za nezaposlena lica […]

Vesti

Saobraćajni prekršaji

Trideset dana primene novog Zakona o prekršajima dovoljno je vremena da se napravi prva analiza efekata. Nadležni kažu da je zakon dao dobre rezultate. Ipak, da li će izrečene kazne uticati i preventivno, na promenu […]

Vesti

Dani mleka

Imunizacija dece u Srbiji neće biti liberalizovana kao u nekim drugim državama. Samostalne odluke mogu da dovedu do vraćanja iskorenjenih bolesti, pa tako u Srbiji će, i prema novom zakonu o zaštiti od zaraznih bolesti, […]