5. Međunarodni energetski forum

U Skupštini AP Vojvodine,održan je V Međunarodni energetski forum, pod nazivom „Biomasa: Najveći izvor obnovljive energije u Evropi i Srbiji“.Ciljevi Foruma su ukazivanje na značaj biomase kao obnovljivog izvora energije, kao i na prednosti koje upotreba ovog izvora energije donosi.Organizatori Foruma su Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine i Centralno-evropski razvojni forum (CEDEF), a Republika Mađarska je zemlja partner u realizaciji ovog foruma.