6. Skupština Grada Subotice


U Subotici je održana Skupština na kojoj je u nekoliko tačaka raspravljano o radu lokalne samouprave ,o unapređenju rada Javnih preduzeća kao i o rebalansu budzeta.Subotica je 2010. godine za 10 odsto imala veći buđzet nego prethodne godine i sa većinom glasova usvojena je korekcija budzeta.Skupština je odbacila predlog za formiranje četiri gradske opštine. Vlast smatra da je ovaj predlog opozicije plasiran u dnevno-političke svrhe, te da su gradske opštine mogli formirati dok su sami bili na vlasti.