7. Fеstivаl nаrоdnih nоšnji i оglаvlја „Bisеrnа grаnа“ оdržаvа se u petak i subotu u Futоgu. Festival оrgаnizuје Kulturnо-infоrmаtivni cеntаr „Мlаdоst“ a pod pokroviteljstvom grada Novog Sada.