Anketa – Informatika računi

Osim visokih računa za električnu energiju koje su dobili pojedini sugrađani, problem oko računa se pojavio kod nekih građana koji su dobili i visoke račune Informatike. Mišljenja su oprečna, pa da pogledamo.