Anketa: Limanska pijaca


Naša ekipa je posetila jednu od novosadskih pijaca kako bi proverila kako se kreću cene, da li su zadovoljni kupci, ali i prodavci.