Anketa o čišćenju gradskih ulica od snega


U Novom Sadu sve ulice su prohodne i očišćene, a mi smo pitali naše sugrađane da li su zadovoljni radom i angažovanjem zimskih službi gradskih preduzeća na čišćenju trotoara i saobraćajnica.