Anketa o napadima na službenike Komunalne policije


Pored sve učestalijih napada na policijske službenike evidentni su i sve češći napadi na komunalne policajce širom gradova Srbije, saopštavaju iz Strukovnog udruženja policije. Oni osuđuju ove napade i apeluje na sve građane da poštuju uniformu bilo da je ona policijska, vojna, ministarstva pravde ili komunalnih policajaca. Kako bi se ovi sve prisutniji napadi minimizirali, jedna od neophodnih mera je i to da nadležni sudovi i tužilažtva imaju rigorozniji stav i kaznenu politiku prema krivičnim delima napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti, smataraju u Sindikatu.
A mi smo pitali naše sugrađane kako komentarišu napade na službena lica.