Anketa: Potrošači 18.7.2016.


Odredbom Zakona o trgovini propisano je da roba u trgovini mora da ima deklaraciju koja sadrži podatke o nazivu i vrsti robe, sastavu i količini, kao i druge podatke u skladu sa posebnim propisima i prirodom robe. Rok trajanja je nešto na šta se posebno mora obratiti pažnja, jer smo sve češće svedoci da roba sa isteklim rokom trajanja biva plasirana na tržište.