ANKETA: Problem izgradnje kanalizacione mreže u Bačkom Jarku


Iako je Temerin opština koja se nalazi na 10-tak minuta od Novog Sada, ona nema izgrađenu kanalizacionu mrežu pa najveći broj domaćinstava i dalje koristi septičke jame. Prema rečima građana izgradnja kanalizacije je jedan od gorućih problema u Temerinu ali i najbitniji projekat koji bi trebalo da se realizacije.