Smanjenje penzija i njihovo postepeno povećanje obeležili su prošlu i početak ove godine. Popričali smo sa penzionerima u Pančevu, kako su ove promene uticale na njihove penzionerske dane.