Banke zaradile 68,7 milijardi dinara

Ukupna dobit pre oporezivanja svih 29 banaka u Srbiji na kraju 2017.godine iznosila je 68,7 milijardi dinara. To je 47,39 milijardi više nego na kraju prethodne godine,objavljeno je u Narodonoj banci Srbije.
U izveštaju NBS navodi se da su 22 banke imale dobit, a 7 je uknjižilo minus.Na porast profitabilnosti banaka u Srbiji najviše je uticalo smanjenje kreditinih gubitaka proisteklih iz loših kredita (33 milijarde dinara), kao i konsolidacija bankarskog sektora, odnosno spajanje i pripajanje banaka usled promene vlasničke strukture ( doprinos neto rezultatu od 12,5 milijardi dinara).

Prihod banaka od kamata u 2017. godini niži su 8,7 milijardi dinara nego prethodne godine zbog mera ublažavanja monetarne politike i posledičnog opšteg pada kamatnih stopa na međubankarskom tržištu i tržištu dinarskih kredita i hartija od vrednosti, što je delimično kako ocenjuje NBS, neutralisano smanjenjem rashoda bakana od kamata 5,8 milijardi dinara.

U svim bankama u Srbiji na kraju prošle godine bilo je zaposleno 23.055 ljudi , a to je 892 manje nego 2016.godine.Ukupna neto aktiva bankarskog sektora iznosila je oko 3.369 milijardi dinara , a ukupan kapital 667,1 milijarda dinara. NBS ocenjuje da je visoka kapitalizovanost bankarskog sektora Srbije potvrđena na kraju 2017.godine, kada je pokazatelj adekvatnosti kapitala iznosio 22,6 %, što je višestruko iznad regularnog minimuma od 8%.
Problematični krediti na kraju 2017. su iznosili 204,9 milijardi dinara. Udeo problematičnih kredita u ukupnim pozajmicama banaka bio je 9,8%, što je najniži nivo od uvođenja jednoobrazne definicije NPL kredita i obaveznog izveštavanja 2008.godine kada je to bilo 17%.

Narodna banka Srbije će u narednom periodu biti usmerena ka očuvanju finansijske stabilnosti, uz profesionalnu posvećenost zaštite interesa, pre svega korisnika finansijskih usluga ali i svih ostalih
relevantnih tržišnih učesnika.