Bez cenzure 26.12.2014.


U zgradi Novosadskog rektorata potpisan je Ugovor o uslovima finansiranja i načinu realizacije projekta izgradnje Tehnološkog parka u Novom Sadu, između Ministarstva prosvete, Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj i Novosadskog univerziteta. Ugovor se odnosi na uslove finansiranaja i način realizacije izgradnje naučno tehnološkog parka u Novom Sadu-deo na fakultetu Tehničkih nauka. Druga faza projekta obuhvata izgradnju Parka i laboratorija na lokaciji starog TMD-a u Fruškogorskoj ulici, a ukupna površina objekta bez podzemne garaža biće oko 26.000 kvadratnih metara. Vrednost celokupnog projekta iznosi 15 milona evra, dok će za drugu fazu-izgradnju, biti utrošeno više od 13,6 miliona evra.