Na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu održan je naučni skup na temu razvoja traktora i mehanizacije kao faktora unapredjenja poljoprivrede.A kao jedan od bitnih segmenata navedena je i bezbednost u saobraćaju.