Bojan Pajtić i Goran Hodoba, potpisali su ugovore o kreditima za finasiranje izvoza

Predsednik Vlade Vojvodine dr Bojan Pajtić i direktor Razvojnog fonda Vojvodine Goran Hodoba, potpisali su ugovore o kratkoročnim kreditima za finasiranje izvoza sa prvim korisnicima odobrenih kredita ovog Fonda.