Bojan Pajtić i Nebojša Malenković posetii su Srpsku pravoslavu bogosloviju u Sremskim Karlovcima

Predsednik Vlade AP Vojovidne dr Bojan Pajtić i v.d. direktora Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojovdine Nebojša Malenković posetii su Srpsku pravoslavu bogosloviju u Sremskim Karlovcima povodom završetka radova na fasadi.