Bojan pajtić otvorio je novu Centralnu zgradu Univerziteta u Novom Sadu

Predsednik Vlade AP Vojvodine dr Bojan pajtić otvorio je novu Centralnu zgradu Univerziteta u Novom Sadu. Gradnja ove zgrade počela je pre 17 godina.