Predsednik Vlade Vojvodine dr Bojan Pajtić sastao se sa delegacijom Monitoring komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, sa kojima je razgovarao o aktivnostima pokrajinske administracije na polju ostvarivanja i poštovanja prava manjinskih zajednica u Vojvodini. Delegaciju Monitoring komiteta činili su Davit Harutjunijan iz Jermenije iz Grupe evropskih demokrata, Indre Sap iz Estonije iz Socijalističke grupe i sekretar Monitoring komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Silvi Afholde.