Broj korisnika usluga narodnih kuhinja u porastu


Broj obroka i lanč – paketa koji se pripremaju i dele u narodnim kuhinjama u Novom Sadu, porastao je od 2012. sa četiri stotine na osam stotina dnevno. Socijalno ugrožena lica, lica bez primanja ili sa minimalnim primanjima samo su neka od korisnika kojima jedan kuvani obrok iz narodne kuhinje, uglavnom i jedini obrok tokom dana.