Broj tužbi na ujede pasa lutalica u Novom Sadu i dalje velik


Novi Sad već desetak godina ima problem zbog velikog broja tužbi na ujede pasa lutalica i stotine miliona dinara su otišle na plaćanje sudskih troškova, pri čemu se zna da su mnogi predmeti namešteni, odnosno da su građani lažirali ujede. Broj tužbi je velik, ali prema rečima gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića, Grad je formiranjem Komisije za procenu osnovanosti predloga za mirno rešavanje sporova za naknadu štete usled ujeda pasa lutalica uspeo da smanji iznose koji su iz gradske kase odlazili za odštetu.