Vesti

„Karavanom za živi Dunav“

Svetski fond za prirodu organizovao je put „Karavanom za živi Dunav“ koji kroz regionalnu putujuću interaktivnu izložbu ukazuje na značaj vode kao prirodnog resursa, vodenih ekosistema i neophodnost zaštite i obnove vlažnih područja. Povodom aktivnosti […]

Vesti

Jedinstveni informacioni sistem

Prezentacija jedinstvenog informacionog sistema za visokoškolske ustanove u Vojvodini, održana je danas u Skupštini AP Vojvodine. Implementacija ovog jedinstvenog informacionog sistema će omogućiti kvalitetniju analizu, izveštaje i razmenu podataka, iz ovog domena, između Pokrajinskog sekretarijata […]

Vesti

Manifestacija „Zdravlje iznad svega“

U Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Termal“ u Vrdniku, na manifestaciji „Zdravlje iznad svega“ održanoj pod pokriviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, prezentovane su usluge koje ova banja pruža u rehabilitaciji bolesnika sa […]