Četiri nova konkursa iz oblasti ravnopravnosti polova

Dan pred obeležavanje Međunarodnog dana žena, pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, raspisao je četiri konkursa iz oblasti ravnopravnosti polova. Ovim konkursima finansiraju se projekti namenjeni programima udruženja žena na selu u AP Vojvodini sa ciljem promocije lokalnih manifestacija, projekti za podršku programima udruženja žena na selu, kao i za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova, ali i afirmacije seoskih sredina kao turističkog potencijala.