Na inicijativu gradonačelnika, Miloša Vučevića, postavljene su cisterne na najfrekventnijim lokacijama u Novom Sadu.