Da li ste znali da i poljoprivednici imaju svoj dan? Kompanija Patent Co obradovala farmere u Vojvodini

Poljoprivreda čini jednu od ključnih privrednih grana i zato je potpuno opravdano da i poljoprivrednici imaju svoj dan, „Svetski dan poljoprivrednika“ koji se svake godine obeležava u oktobru. Poznato je da je stočarstvo pokretač poljoprivrede jer se bavi uzgojem domaćih životinja i ako se uzme u obzir da su meso, mleko i jaja najčešće konzumirane namirnice , posebnu pažnju treba posvetiti farmerima kako bi mogli na kvalitetan i odgovoran način da uzgajaju životinje koje će davati zdravu hranu.

Ovaj praznik za poljoprivrednike kompanija Patent CO je iskoristila kao povod da obiđe nekoliko gazdinstava u Vojvodini sa kojima ima već uspešnu dugogodišnju saradnju i da im, pored gotovih smeša koje redovno koriste, pokloni i Minazel Plus. Kroz ovu posetu i edukativne savete stručnjaci iz kompanije Patent Co su želeli posebnu pažnju da skrenu farmerima na značaj prevencije i štetan uticaj mikotoksina na zdravlje domaćih životinja, samim tim i na ukupne rezultate proizvodnje na farmama, kao i kvalitet proizvoda životinjskog porekla. Imajući u vidu da su ovo leto obeležile ekstremno visoke temperature koje pogoduju razvoju gljivica koje proizvode mikotoksine u žitaricama na kojima se bazira ishrana životinja, pre svega kukuruzu, najefikasniji način da se spreči štetnost mikotoksina je redovna primena kvalitetnog adsorbenta mikotoksina.

Na našem tržištu postoje preparati koji se koriste u te svrhe, ali samo se Minazel plus proizvodi primenom patentirane tehnologije uz višegodišnje dokazano delovanje. Minazel Plus nije običan mineral kakvih ima mnogo na tržištu i kojima je glavni adut niska cena, ali koji ne obezbeđuju efikasnu zaštitu od mikotoksina. Minazel Plus je jedinstven proizvod koji je dobijen tehnologijom patentiranom u EU i koji se izvozi u više od 30 zemalja sveta. Njegove glavne prednosti su: stabilno vezivanje mikotoksina pri različitim pH vrednostima, visoka moć adsorpcije širokog spektra mikotoksina, od kojih je najpoznatiji aflatoksin, takođe i selektivno delovanje što znači da ne adsorbuje korisne već samo štetne materije iz hrane.