Danas moguće komplikacije u isporuci toplotne energije na području Toplane „Jug“

Danas, 8. januara, od 22 časa, zbog očekivanog povećanja spoljne temperature, pristupiće se isključenju sistema daljinskog grejanja Novosadske toplane sa „TE-TO Novi Sad“, usled čega može doći do poremećaja u isporuci toplotne energije za grejanje na toplotnim područjima toplana „Jug“, „Istok“ i „Sever“ i za pripremu tople potrošne vode na toplotnom području Toplane „Jug“.
Tehničke službe JKP „Novosadska toplana“ i „TE-TO Novi Sad“ će se maksimalno angažovati da do poremećaja ne dođe, a ukoliko do njega dođe, normalizacija u isporuci toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode očekuje se u petak, 8. januara 2016. godine, do 24 časa.