U okviru manifestacije “Dani biblioteka i bibliotekara” organizovan je okrugli sto na temu “Čitanje kao misaoni proces:knjiga i čitanje danas”