DANI PODBARE 09.09.2016.


Na Podbari je održana tradicionalna manifestacija DANI PODBARE koja je okupila veliki broj ljudi, ljubitelje muzike i folklora. A cilj manifestacije je izmedju ostalog i negovanje istorijskih činjenica i tradicionalnih vrednosti.