Davor Štefanek „Dnevnikov“ sportista godine


Dnevnikov izbor najboljih sportista Vojvodine održan je jubilarni 60. put u hotelu “Novi Sad“. Kako je tom prilikom rečeno Olimpijske i Paraolimpijske igre u Rio de Žaneiru određivale su sportska težišta u svetu na kraju 2016. godine, pa je utoliko i izbor najuspešnijih takmičara po disciplinama bio usmeren prvenstveno ka olimpijskim borilištima, ali nisu zanemarena ni prestižna takmičenja na različitim meridijanima sveta, kao ni rezultati u domaćim prvenstvima.