Debata u cilju realizacije projekta lokalna organizacija civilnog društva

Debata u cilju realizacije projekta Loklana organizacija civilnog društva za razvoj i promovisanje koncepta savremenog dnevnog boravka za osnovne škole preko Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja održana je u Skupštini Vojvodine.