DECENIJU IPO PRIMENJIVANJA SISTEMA 48

Ovaj jedinstveni sistem komunikacije između lokalne samouprave i građana preuzet je iz Baltimora a Inđija je licencu prodala u preko 15 opština i gradova Srbije i regiona.