Demokratska stranka obeležila 25 godina postojanja


Demokratska stranka obeležila je 25 godina od obnavljanja rada. Njen predsednik dr Bojan Pajtić najavio je za početak marta osnivanje vlade u senci.