Departman za matematiku i informatiku PMF-a domaćin evropskim studentima matematike u okviru 32. ECMI NEDELJE MODELIRANJA

Departman za matematiku i informatiku PMF-a u Novom Sadu od 15. do 22. jula domaćin evropskim studentima matematike u okviru 32. ECMI NEDELJE MODELIRANJA

Radi se o tradicionalnim susretima studenata matematike, koji se organizuju još od 1988. godine, na kojima mladi stručnjaci, uz mentorstvo nekog od ECMI predavača, rešavaju realne probleme koji su pojavljuju u praksi. Ove godine takav susret se prvi put organizuje u Srbiji. U Novom Sadu će nedelju dana boraviti 67 studenata iz 21 univerzitetskog centra i 15 evropskih zemalja – 55 stranih studenata i 12 domaćih studenata, a rešavaće se 12 problema. Studenti će imati priliku da korišćenjem matematičkog modeliranja rešavaju interesantne, a u isto vreme zahtevne probleme koristeći znanje stečeno na dosadašnjim studijama. Radiće se u malim, multinacionalnim grupama, a ceo proces rada će pratiti instruktor-predavač iz nekog od ECMI centara. Poslednjeg dana se prezentuju rešenja problema, a tom događaju će prisustvovati i članovi Edukacionog komiteta ECMI, eminentni profesori sa evropskih univerziteta članica ECMI.

Glavni ciljevi ECMI Modeling nedelja jesu obučavanje studenata u matematičkom modeliranju i stimulisanje veština saradnje i komunikacije u multinacionalnom okruženju. Prisustvo na nekom ovakvom susretu je sastavni deo ECMI sertifikata i mnogih magistarskih kurseva koji se rade u ECMI centrima.

Ovakvi skupovi se organizuju više puta godišnje, a to doprinosi većoj povezanosti praktične nauke i privrede, koja je pokretač napretka svakog društva. Odnos nauke i privrede je dvosmeran: na konkretne zahteve privrede nauka odgovara rešavajući važne probleme; ili, nauka ponudi privredi nešto novo, unapređeno ili pristupačnije što privreda pokušava da komercijalizuje.

Inovacije i tehnološki razvoj dovode do sve većeg korišćenja naučnoistraživačkog potencijala Univerziteta u Novom Sadu od strane domaće i inostrane privrede, a sve veća otvorenost privrede i traženje pomoći od istraživača za rešavanje njihovih problema umnogome pokreće naše istraživače ka pronalaženju najoptimalnijih rešenja.

Da podsetimo: ECMI – Europian Consortium for Mathematics in Industry je konzorcijum akademskih institucija iz Evrope i industrijskih kompanija koji deluju u kooperaciji, prvenstveno sa ciljem da promovišu i podrže matematičko modeliranje u aktivnostima koje su od društvene i ekonomske važnosti. Takođe, edukuju matematičare za rešavanje realnih problema i na taj način povećavaju broj matematičkih eksperata u odgovarajućoj oblasti primenjene matematike.

Od početka ove godine, potpredsednica ove renomirane organizacije je redovna profesorka Departmana za matematiku i informatiku, dr Nataša Krejić, inače prodekan za organizaciju i finansije PMF-a.

Inače, još od maja 2016. Godine je naš Departman za matematiku i informatiku, sa master programom Primenjena matematika, punopravni ECMI edukacioni čvor i to jedini punopravni čvor van Evropske unije, a zajedno sa Univezitetom u Sofiji i jedini punopravni edukacioni čvor u istočnoj Evropi. ECMI komisija je visoko ocenila ovaj program, prepoznavši ga kao moderan i perspektivan, koji pruža mogućnost praćenja savremenih tokova u primenjenoj matematici i koji je u potpunosti usaglašen sa visokim ECMI standardima.