Diskusija o uličnim sviračima u Novom Sadu


Ukoliko se u Novom Sadu primeni beogradski model regulisanje izvođenja umetničkog i zabavnog programa na ulicama, lokacije za izvođače će biti tačno određene i besplatne, ali će njihov nastup morati da odobri stručni žiri.