Dodela subvencija

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova je i u 2014. godini nastavio sa sprovođenjem aktivnih mera zapošljavanja, koje obuhvataju dodelu subvencija nezaposlenim licima za samozapošljavanje od 160.000 dinara, dodelu subvencija poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica od 130.000 i sufinansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja koje sprovode lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine.