Dodeljena sredstva za službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina


U Skupštini AP Vojvodine potpisani su ugovori o dodeli sredstava za realizaciju predmetnih aktivnosti organa i organizacija,ustanova i institucija sa teritorije Vojvodine,u čijem radu su u službenoj upotrebi jezika i pisama nacionalnih manjina.