Dodeljeno 700 miliona dinara za projekte vodosnabdevanja i zaštite voda


Uprava za kapitalna ulaganja Automne pokrajine Vojvodina dodelila je oko 700 miliona dinara po javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti vodosnabdevanja i zaštite voda, namenjenih za projekte izgradnje, rekonstrukcije i sanacije sistema za vodosnabdevanje, pripremu vode za piće, prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u javnoj svojini na teritoriji Vojvodine. Dodelom finansijskih sredstava po ovom konkursu, Uprava za kapitalna ulaganja Vojvodine pruža punu podršku jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u realizaciji projekata koji doprinose razvoju i unapređenju sistema integralnog upravljanja vodama i zaštite životne sredine.