Dom zdravlja „Novi Sad“ je reorganizovao dosadašnji model zakazivanja

Zbog ogromnih gužvi i nezadovoljstva pacijenata koja su se stvarala, Dom zdravlja „Novi Sad“ je, u cilju bolje dostupnosti pacijentima Službe za zdravstvenu zaštitu žena, kao i unapređenja kvaliteta rada, reorganizovao dosadašnji model zakazivanja u Službi za zdravstvenu zaštitu žena.