Sva domaćinstva koja koriste daljinsko grejanje iz toplana moraće da od 1. januara 2015. godine uvedu kalorimetre, na osnovu kojih će biti obračunata i naplaćivana utrošena toplotna energija, a država će pomoći u nabavci kalorimetara, najavila je ministarka energetike Zorana Mihajlović. Novosadska Toplana sa ovom novinom u pojednim delovima grada počela je od oktobra prošle godine.