dr Bojan Pajtić primio je Ružicu Gelo

Predsednik Pokrajinske vlade dr Bojan Pajtić primio je Ružicu Gelo, direktorku sektora za međunarodne poslove Hrvatske privredne komore sa saradnicima. Ružica Gelo poseduje značajno iskustvo koje je stekla kao jedan od ovlašćenih pregovarača Vlade Republike Hrvatske sa EU u oblasti poljoprivrede.Susretu koji je se bavio razvojem sela i poljoprivrede u Vojvodini prisustvovali su i Branislav Bugarski, pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i vršilac funkcije pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Siniša Lazić, direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.