Dragan Glamočić održao je nekoliko sastanaka s predstavnicima naftnih kompanija

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić u proteklom periodu održao je nekoliko sastanaka s predstavnicima naftnih kompanija kako bi se našlo rešenje oko prodaje regresiranog goriva na svim pumpama, a ne samo na NIS-ovim. Ministarstvo je našlo rešenje za ovaj problem, uvažilo zahteve ratara i do kasne jeseni poljoprivredni proizvođači će imati priliku da kupuju regresirano gorivo na svim pumpama.