Državno poljoprivredno zemljište u Subotici ponovo na licitaciji

Državno poljoprivredno zemljište, koje na području Subotice nije izdato u prošloj godini, ponovo se našlo na licitaciji, a osim u slučaju parcela u Žedniku, interesovanje poljoprivrednika je slabo i parcele se izdaju po početnim cenama.