Dugoročni krediti poljoprivrednicima sa teritorije grada Sremska Mitrovica

Gradska uprava za poljoprivredu, u saradnji sa Garancijskim fondom AP Vojvodina, pre nekoliko meseci realizovala je mere subvencije, dugoročne kredite namenjene pomoći poljoprivrednicima sa teritorije grada Sremska Mitrovica.