„Dunav-kulturni tok Evrope“

„Dunav-kulturni tok Evrope“ je moto 2. Međunarodne dunavske konferencije o kulturi koja je će sledeće nedelje biti održana na Novosadskom sajmu. Cilj konferencije je da ponudi platformu na kojoj se može razmeniti iskustvo iz praktičnog lokalnog rada u kulturi i diskutovati o trenutnim kulturnim politikama.