Edukacija deci oboleli od dijabetesa

Odavno stručnjaci za dijabetes upozoravaju na to da ta bolest ne bira godišta i da joj je sve više izložena i najmladja populaciju. Kako bi decu obolelu od šećerne bolesti što bolje edukovali, Savez društava za borbu protiv šećerne bolesti Vojvodine već 28 godina tokom jula organizuje besplatnu Letnju školu – školu života.