„Energetska efikasnost-obaveze i šanse“

Konferenciju „Energetska efikasnost-obaveze i šanse“, koja se održava u okviru trodnevne manifestacije „Dani energetike“, otvorio je pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine Nataša Pavićević Bajić, u sali 3 Master centra Novosadskog sajma. Ovoj konferenciji prisustvovali su i državni sekretar Ministarstva energetike, razvoj i zaštite životne sredine Dušan Mrakić i predsednik UO CEDEF Jovanka Arsić Karišić.